Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

Μοντέλα Φυσικών Επιστημών

Μοντέλο Μέτρησης: Το μοντέλο μέτρησης περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά στοιχεία πιθανομέτρησης. Η πιθανομέτρηση του μοντέλου εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της θεωρίας πιθανοτήτων υπό την έννοια ότι ελέγχει συνολικά πιθανολογικά φάσματα με εξαιρετική αποτελεσματικότητα.
Η πιθανομέτρηση αυτή συμβαίνει συνεπικουρούμενη από ένα μεγάλο πλήθος διαισθητικών χαρακτήρων. Οι διαισθητικοί χαρακτήρες πιθανομέτρησης είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο απειροσύνολο που τροποποιείται, εξειδικεύεται, μετασχηματίζεται και αναδιοργανώνεται σε πραγματικούς χρόνους με εκπληκτικές, ασύλληπτες ταχύτητες. Ωστόσο ενώ οι χαρακτήρες αυτοί είναι υπερπολύτιμοι, ο γενικός διαδικασιακός έλεγχος ανήκει στα αδρανή χαρακτηριστικά του μοντέλου που προβλέπουν την επιβίωση του δυναμικού συστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: