ΜΕΤΑΚΩΔΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΚΩΔΙΚΕΣ : Γλωσσικοί _ Ιστορικοί _ Πολιτισμικοί _ Επικοινωνιακοί
Το ΓλωσσοΙστορικό Κωδίκευμα είναι μια μορφή εγκιβωτισμού πληροφορίας και ταυτόχρονα μια μορφή επικοινωνιακής μνημοτεχνίας.

Πρόκειται δηλαδή για μια μέθοδο εγκιβωτισμού πληροφορίας εξαιρετικά αξιόπιστη και μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψιν του την έννοια της ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των επικοινωνιακών φορέων τότε μιλούμε για λειτουργική εκπομπή πληροφορίας.

Το εκπεμπόμενο μήνυμα είναι κατά κάποιο τρόπο αυτόματα αποαναπτυσσόμενο σε παράγοντα λήψης απόφασης και κατά συνέπεια σε συντελεστή δραστικής εκδήλωσης.

Στην ουσία όταν επικοινωνούμε λεκτικά, ανταλλάσσουμε και σημασιονοητικά συννεφάκια.

Το πλήρες status αυτής της επικοινωνιακής ανταλλαγής δεν είναι εφικτό να το προσδιορίσουμε ούτε σε μια ερευνητική προοπτική ούτε βέβαια πολύ περισσότερο σε πραγματικούς χρόνους εφόσον ο εγκιβωτισμός πληροφορίας εμπίπτει στο κβαντικό αδιέξοδο κατά το οποίο εφόσον παρακολουθείς την πορεία της εκπεμπόμενης μονάδας πληροφορίας συνεπώς και σαφέστατα την επηρεάζεις χωρίς εκ των υστέρων να είναι δυνατόν να πει κανείς ποιος θα ήταν ο προορισμός στόχευσης χωρίς την παρέμβαση της παρατήρησης.

Μπορούμε βέβαια με επιφύλαξη να πούμε ότι η μνημοτεχνία εγκιβωτισμού πληροφορίας είναι επικοινωνιακό flash Εκπομπής των ΓλωσσικοΙστορικοΠολιτισμικών αντισυγκαταβατικών θεμάτων ισχύος της πραγματικότητας λαμβάνοντας υπόψιν και την φυσιολογική παραφθορά των χαρακτήρων εκπομπής που με το πέρασμα του χρόνου συντελείται εντελώς φυσιολογικά.

Τα Θέματα Ισχύος αντιπροσωπεύουν τις αντικειμενοστραφείς αποχρώσεις αυθόρμητης και ειλικρινούς διάδρασης μεταξύ των ατόμων.